محصولات

حضور غیاب تشخیص چهره

حضورغیاب انگشتی

پیشواز کنترل تردد

پیشواز کنترل تردد

پیشواز تکریم و راهنما

پیشواز تکریم و راهنما

سامانه هوشمند ارتقاء فروش

افزایش هوشمندانه فروش و بهره‌وری به کمک سیستم هوشمند شمارش بازدیدکنندگان

سیستم تردد شمار خودرویی

سیستم هوشمند جهت شمارش خودروها و نمایش ظرفیت پارکینگ

پیشواز مدیریت همایش

سامانه ای هوشمند جهت مکانیزه نمودن عملیات پذیرش چاپ کارت ورود به همایش جهت میهمانان همایشات و کارگاه های آموزشی.

اسکنر گذرنامه

دستگاهی جهت استخراج اطلاعات از گذرنامه و سایر مدارک

سامانه شناسایی و تشخیص چهره

سامانه شناسایی و تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب

گیت باله ای

گیت باله ای یا شیشه ای با قابلیت طراحی کابین دستگاه متناسب با شرایط دکوراسیون و شرایط اقلیمی منطقه

گیت سه اهرمی

از متداول ترین گیت های تردد، گیت سه اهرمی است.

ماژول تبدیل سریال به شبکه(موجود نمی باشد)

مبدل سریال به شبکه

سیستم هوشمند فرم خوان فارسی (OCR)

سامانه هوشمند فرم خوان فارسی سیستمی است که قادر به تشخیص فایل های تایپی و ارقام دست نویس با دقت بالاتر از 95% می‌باشد.

سامانه هوشمند شمارش افراد

سامانه هوشمند شمارش افراد

پیشواز تکریم و کنترل تردد

پیشواز تکریم و کنترل تردد

سامانه تشخیص پلاک خودرو

سامانه تشخیص پلاک خودرو
شركت هوش كاوان فراپرداز توس