محصولات

حضور غیاب تشخیص چهره

حضورغیاب انگشتی

پیشواز کنترل تردد

پیشواز کنترل تردد

پیشواز تکریم و راهنما

پیشواز تکریم و راهنما

سامانه هوشمند ارتقاء فروش

افزایش هوشمندانه فروش و بهره‌وری به کمک سیستم هوشمند شمارش بازدید کنندگان

سیتم تردد شمار خودرویی

سیستم هوشمند جهت شمارش خودروها در و نمایش ظرفیت پارکینگ

پیشواز مدیریت همایش

سامانه ای هوشمند جهت مکانیزه نمودن عملیات پذیرش چاپ کارت ورود به همایش جهت میهمانان همایشات و کارگاه های آموزشی.

سامانه شناسایی و تشخیص چهره

سامانه شناسایی و تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب

گیت باله ای

گیت باله ای یا شیشه ای با قابلیت طراحی کابین دستگاه متناسب با شرایط دکوراسیون و شرایط اقلیمی منطقه

گیت دو اهرمی

کاربرد ویژه ی این گیت در مکانهای پر رفت و آمد تعریف می شود .

گیت سه اهرمی

از متداول ترین گیت های تردد، گیت سه اهرمی است.

ماژول تبدیل سریال به شبکه

مبدل سریال به شبکه

سیستم هوشمند فرم خوان فارسی(OCR)

سامانه هوشمند فرم خوان فارسی سیستمی است که قادر به تشخیص ارقام دست نویس با دقت بالاتر از 95% می باشد.

سامانه هوشمند شمارش افراد

سامانه هوشمند شمارش افراد

پیشواز تکریم و کنترل تردد

پیشواز تکریم و کنترل تردد

سامانه تشخیص پلاک خودرو

سامانه تشخیص پلاک خودرو
شركت هوش كاوان فراپرداز توس