محصولات - گیت تردد

گیت باله ای

گیت باله ای یا شیشه ای با قابلیت طراحی کابین دستگاه متناسب با شرایط دکوراسیون و شرایط اقلیمی منطقه

گیت سه اهرمی

از متداول ترین گیت های تردد، گیت سه اهرمی است.
شركت هوش كاوان فراپرداز توس