سامانه هوشمند فرم خوان فارسی سیستمی است که قادر به تشخیص ارقام دست نویس با دقت بالاتر از 95% می باشد.