ارتباط با ما

فرم سفارش درخواست:
خواهشمند است فرم ذيل را تكميل و ارسال فرمائيد.

* فیلدهای ستاره دار اجباری است
تاريخ تكميل فرم: ۱۳۹۷/۸/۲۴
*  نام کامل خود (حقیقی یا حقوقی):
*  نوع محصول: سامانه تشخيص پلاك خودرو (قیمت: 0 ريال)
سيستم تردد شمار خودرويي (قیمت: ريال)
سامانه هوشمند شمارش افراد (قیمت: 0 ريال)
پيشواز تكريم و كنترل تردد (قیمت: 0 ريال)
پيشواز مديريت همايش (قیمت: ريال)
پيشواز تكريم و راهنما (قیمت: ريال)
پيشواز كنترل تردد (قیمت: ريال)
گيت سه اهرمي (قیمت: 0 ريال)
گيت دو اهرمي (قیمت: 0 ريال)
گيت باله اي (قیمت: 0 ريال)
ماژول تبديل سريال به شبكه(موجود نمي باشد) (قیمت: 0 ريال)
سامانه شناسايي و تشخيص چهره (قیمت: 0 ريال)
اسكنر گذرنامه (قیمت: ريال)
حضورغياب انگشتي (قیمت: ريال)
حضور غياب تشخيص چهره (قیمت: ريال)
دستگاه حضور و غياب (قیمت: ريال)
سامانه هوشمند ارتقاء فروش (قیمت: ريال)
سيستم هوشمند فرم خوان فارسي (OCR) (قیمت: ريال)
سامانه هوشمند تشخيص متن (قیمت: ريال)
سایر...  
*  تلفن تماس:
ایمیل:
متن درخواست:
شركت هوش كاوان فراپرداز توس