5 راه موثر در افزایش فروش در یک فروشگاه ؟!!!

 ۱۳۹۴/۹/۱۱
 تعداد بازدید: ۹۲۱

5 روشی که می تواند در افزایش فروش در یک فروشگاه موثر باشد؟!!

5 روشی که می تواند در افزایش فروش در یک فروشگاه موثر باشد؟!!

 


در بعضی از فروشگاه ها،درآمد فروش کم یا با نرخ ثابت می باشد و ما نیاز داریم تا دلایل این موضوع را بررسی نماییم و راه های بهتر شدن آن را بیابیم تنها 3 روش که می تواند در راه اندازی فروش در فروشگاه موثر باشد شامل :

1-   تبلیغات:که می تواند در جذب بازدیدکنندگان موثر باشد

2-   افزایش میانگین فروش(ناشی از قیمت گذاری صحیح)

3-   افزایش نرخ تبدیل که چشم انداز واقعیتان از بازدیدکنندگان می باشد.افرادی از فروشگاه شما بازدید می نمایند اما خریدار نمیشوند؟!دلیل چیست؟!!

تا حد زیادی میزان فروش در فروشگاه شما به دو موضوع بستگی دارد:راه اندازی ترافیک بیشتر در فروشگاه و افزایش میانگین فروش و برای این دو کار نیاز به سرمایه گذاری در تبلیغات می باشد که بیشتر خرده فروشان روی این دو موضوع تکیه می نمایند و از موضوع اصلی یعنی نرخ تبدیل غافل می شوند.

 

قبل از اینکه به چگونگی رسیدن به اهداف و چشم انداز خود توجه کنیم نیاز داریم ترافیک(شمارش بازدیدکنندگان) خود در فروشگاه را جهت محاسبه نرخ تبدیل مورد پایش قراردهیم و این به معنای تعداد فاکتورهای صادر شده ویا حجم فروش نیست تعداد فاکتور تنها نماینده تعدادی از افراد هستند که از فروشگاه شما خرید می کنند اما شمارش ترافیک تعداد کل افرادی است که به فروشگاه شما آمده اند شامل:خریداران و غیر خریداران .

نرخ تبدیل به سادگی از تقسیم تعداد فاکتورها به تعداد بازدیدکنندگان محاسبه می شود مثلا اگر در یک فروشگاه 200 فاکتور صادر شده باشد و 500 بازدیدکننده داشته باشیم آنگاه نرخ تبدیل 200/500 معادل 40 % می باشد پس با این حساب شما بدون سیستم شمارش نمی توانید نرخ تبدیل را محاسبه نمایید.بنابراین اگرنرخ تبدیل را پی گیری نکنیم نمیتوانیم وضعیت فروش خود را بهبود دهیم با این حال برای فروشگاه هایی که این نرخ تبدیل را محاسبه می نمایند 5روش را جهت بهبود وضعیت فروش پیشنهاد می نماییم:

1-   دلایل اینکه مشتریان شما از فروشگاه خرید نمی کنند را جستجو نمایید.

2-   کارمندان خود را با اندازه گیری ترافیک(شمارش بازدیدکنندگان) فروشگاه مدیریت نمایید نه با تعداد فاکتورها زمان استراحت ،ناهار،و...می تواند به طور جدی در افزایش نرخ تبدیل تاثیر داشته باشد.

3-   مرتبا نرخ تبدیل را دنبال نمایید:حجم ترافیک(شمارش بازدیدکنندگان) با نرخ تبدیل رابطه عکس دارد زمانی که ترافیک بالاست نرخ تبدیل تمایل به پایین آمدن دارد وهنگامی که ترافیک پایین است نرخ تبدیل تمایل به افزایش دارد برای بهبود نرخ تبدیل، به ترافیک(شمارش بازدیدکنندگان) و نرخ تبدیل نگاه نمایید.

4-   جهت بهبود فروشتان اهداف تعیین شده ای را برای خود ترسیم نمایید نرخ تبدیل جزو این اهداف منحصر بفرد می باشد ممکن است عملکرد ضعیفی در فروشگاه خود داشته باشید مثلا نرخ تبدیل 15درصد را در فروشگاه خود دارید این درحالی است که ظرفیت افزایش این نرخ تبدیل را به 30 درصد هم میتوانید برسانید و این خود در افزایش کارایی فروشگاه بسیار مهم است .

5-   یک تیم تغییر ایجاد کنید : بحث در مورد اهداف دربین کارکنان و روش های ترغیب کارکنان و اثر ات آن را در افزایش نرخ تبدیل(تبدیل بازدیدکنندگان به خریدار) دنبال نمایید.