نصب سامانه هوشمند تشخیص پلاک خودرو در جایگاه های سوخت CNG شهرداری مشهد

 ۱۳۹۵/۱۲/۹
 تعداد بازدید: ۲۲۵

نصب و راه اندازی سامانه هوشمند تشخیص پلاک خودرو در جایگاه های سوخت CNG شهرداری مشهد توسط کارشناسان شرکت انجام پذیرفت. خبرهای تکمیلی در خصوص این موضوع متعاقبا اعلام می گردد.

نصب و راه اندازی سامانه هوشمند تشخیص پلاک خودرو در جایگاه های سوخت  CNG شهرداری مشهد توسط کارشناسان شرکت انجام پذیرفت.

خبرهای تکمیلی در خصوص این موضوع متعاقبا اعلام می گردد.

شركت هوش كاوان فراپرداز توس