نصب سامانه هوشمند تشخیص پلاک خودرو در جایگاه های سوخت CNG شهرداری مشهد

 ۱۳۹۵/۱۲/۹
 تعداد بازدید: ۳۵۶

نصب و راه اندازی سامانه هوشمند تشخیص پلاک خودرو در جایگاه های سوخت CNG شهرداری مشهد توسط کارشناسان شرکت انجام پذیرفت. خبرهای تکمیلی در خصوص این موضوع متعاقبا اعلام می گردد.

نصب و راه اندازی سامانه هوشمند تشخیص پلاک خودرو در جایگاه های سوخت  CNG شهرداری مشهد توسط کارشناسان شرکت انجام پذیرفت.

خبرهای تکمیلی در خصوص این موضوع متعاقبا اعلام می گردد.