نصب سامانه تشخیص چهره به همراه تعیین جنسیت در پایانه مسافربری شهرداری مشهد

 ۱۳۹۵/۷/۱۵
 تعداد بازدید: ۴۴۴

سامانه هوشمند تشخیص چهره به همراه تعیین جنسیت در پایانه مسافربری شهرداری مشهد توسط شرکت هوش کاوان اجرا و پیاده سازی گردید در این سامانه علاوه بر ثبت چهره ها و تعیین جنسیت آن توسط چهره مدیر سیستم می تواند با استفاده از سامانه گزارشگیری تحت وب تعداد چهره ها و نمایش آن را مشاهده و خروجی فایل خود را در قالب فایل اکسل داشته باشد.

در ذیل نمونه ای از اجزای سامانه را مشاهده می نمایید: