شرکت هوش کاوان آماده همکاری و ارائه پیشنهادات مورد نیاز جهت مدیریت تردد زائران اربعین در موکب های عراق با استفاده از دستگاه پاسپورت خوان می باشد

 ۱۳۹۸/۶/۱۶
 بازدید: ۲۸

 شرکت دانش بنیان هوش کاوان با استفاده از دستگاه پاسپورت خوان آماده ارائه خدمات هوشمند جهت مدیریت تردد زائران در موکب های عراق و در ایام اربعین می باشد همچنین راه کارهای مورد نیاز در این خصوص را می تواند به صاحبان موکب ها ارائه نماید.