امکان اتصال دستگاه پاسپورت خوان شرکت هوش کاوان به سامانه سماح جهت صدور روادید زائران اربعین فراهم گردید.

 ۱۳۹۷/۷/۲۲
 تعداد بازدید: ۱۴۹

امکان اتصال دستگاه پاسپورت خوان به سامانه سماح فراهم گردید. دفاتر خدماتی و زیارتی می توانند در سریعترین زمان ممکن اسکن تصاویر را بدون نیاز به دستگاه های متفرقه اسکن،جهت کامل نمودن مدارک زائرین بارگذاری نمایند.همچنین کلیه اطلاعات موردنیاز در هنگام ثبت نام نیز به صورت خودکار در سامانه بارگذاری خواهد گردید ودیگر نیاز به ثبت اطلاعات به صورت دستی نمی باشد.