امکان اتصال دستگاه پاسپورت خوان به نرم افزار هتل داری مسافر متعلق به شرکت سیکاس فراهم گردید.

 ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
 بازدید: ۲۵۵

امکان اتصال دستگاه پاسپورت خوان شرکت هوش کاوان مدل HS200 به نرم افزار هتل داری مسافر متعلق به شرکت سیکاس فراهم گردید.