امکان اتصال دستگاه پاسپورت خوان به نرم افزار هتل داری آسا متعلق به شرکت آسا سیستم یگانه فراهم گردید.

 ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
 بازدید: ۳۵۳

امکان اتصال دستگاه پاسپورت خوان شرکت هوش کاوان مدل HS200 به نرم افزار هتل داری آسا متعلق به شرکت آسا سیستم یگانه فراهم گردید.