افتخارات کسب شده

افتخارات کسب شده توسط اعضای گروه به شرح ذیل می باشد

 

  1. مجوز فناور از پارک علم و فناوری خراسان
  2. مجوز عضویت در نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی
  3. گواهی نامه تاییدیه فنی از شورای عالی انفور ماتیک کشور
  4. کسب مقام اول کشور در جشنواره ممتازین ومبتکرین
  5. مقام نائب قهرمانی مسابقات رباتیک موش های هوشمند در رشته ربات نقاش
  6. مقام سوم در مرحله طراحی مفهومی مسابقات خودروی الکتریکی دانشگاه صنعتی شریف
  7. ثبت 3 اختراع در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
  8. مقام برتر پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
  9. کسب مقام اول و دوم استانی در جشنواره ممتازین ومبتکرین
  10. پذیرش و ارائه مقالات در کنفرانس ها ومجلات معتبر بین المللی IEEE

 

 

شركت هوش كاوان فراپرداز توس