مقالات - دانش و فناوری

RFID چیست؟

RFID چیست؟

سیل و سونامی

سیل و سونامی

برنامه آمازون برای ارسال سفارشات مشتریان با هواپیمای بدون سرنشین

حفره‌های امنیتی «هارت بلید» و فرصتی تازه برای هکرها

رومینگ ملی را بهتر بشناسیم

شركت هوش كاوان فراپرداز توس